Všeobecné smluvní podmínky pc-servis24.cz

POZOR - od 1.1.2018 změna otvírací doby: PO-PÁ 13:30 - 17:30
PRO ROK 2018 JIŽ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ OPRAVY

1. Platnost

– Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro servis výpočetní techniky ve společnosti Martin Trtílek, IČ 8735911 (dále jen servis) a zákazníkem. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti servisu a zákazníka.

2. Objednávka– Možnosti podání objednávky:


- Telefonicky na tel. čísle +420 733 388 468

- Využitím on-line formulářů na http://www.pc-servis24.cz

- Emailem – objednávku můžete poslat na email servis@pc-servis24cz neboi trtilek@pc-servis24

- Osobně – v provozovně Cejl 72, 602 00

3. Objednávka a uzavření smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.

4. Práva a povinnosti servisu 

– při převzetí zařízení servisem musí technik zákazníkovi předat řádně vyplněný předávací protokol. Servis má právo dle obchodního zákoníku navýšit cenu až o 10% z odhadu bez povinnosti informovat zákazníka předem. Případné navýšení ceny o více jak 10% je servis předem povinen konzultovat se zákazníkem. Servis provádí HW i výměny komponent. Diagnostiku provádíme pouze testováním komponent v jiných PC/Notebookcích. Servis v případech, kdy je to nezbytné pro provedení opravy zasahuje do elektrických obvodů zařízení (provádíme pájení atd.). Při výměně dílů servis staré komponenty (díly) ekologicky likviduje - pokud si zákazník přeje staré komponenty ponechat, pak musí informovat technika při vyzvedávání zboží.

5.Práva a povinnosti zákazníka 

– Zákazník je povinen poskytnout pravdivé údaje do předávacím protokolu. Předávací protokol je zákazník povinen uschovat a při přebírání zařízení zpět je povinen jej předložit technikovi. Zákazník je povinen vyzvednout zakázku nejpozději do 2 měsíců po termínu vyhotovení, je-li zakázka provedena později, do 1 měsíce po vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 20 Kč/den.
Nevyzvedne-li zákazník zakázku ve lhůtě 12 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má servisní organizace právo na její odprodej dle § 656 Občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

 – V současné době je možnost platit těmito způsoby:

  • hotově při předání zařízení,
  • převodem na náš účet - 211726856/0300 (zařízení je předáno po přijetí platby na náš účet).
  • Dobírkou (v případě zasílání mimo Brno prostřednictvím DPD)

 7. Cena 

– Ceny za služby servisu určují až na základě podrobné diagnostiky, neboť v mnoha případech nneí možné cenu určit předem

8. Stav zařízení při přebírání 

- Stavem zařízení se rozumí jeho funkčnost a stav, neprokáže-li zákazník funkčnost zařízení při přebírání, technik uvede zařízení jako nefunkční. Pokud není zařízení zcela nové, technik do protokolu zapíše "běžné opotřebení", to jest opotřebení vzniklé běžným používáním výrobku (škrábance, rýhy, zašpiněná místa, místa s opotřebeným lakem, ulomené plastové části atd.)

9. Reklamace

Reklamace přijímáme po předešlé telefonické domluvě, emailem a nebo osobní návštěvě zákazníka v místě provozovny a to výhradně v pracovní dny mezi 13:30 až 17:30 hodinou.

Servis musí reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího přijetí pokud se nedomluví se zákazníkem na prodloužení této doby z objektivních důvodů..

10. Platnost všeobecných smluvních podmínek

aktuální platné podmínky jsou vždy dostupné na: http://www.pc-servis24.cz/smluvni-podminky

Servis má právo kdykoli tyto smluvní podmínky změnit

Zákazník souhlasí veškerými možnými způsoby uzavřením smlouvy (viz. bod 2) s aktuálními smluvními podmínkami

Tyto smluvní podmínky platí od 1.1.2014